Lokalen

Lokalen består av följande rum med rekommenderat antal personer angivet inom parentes:
A salen (30-100 pers), B salen (0-30 pers), Serveringen, Köket, Biografsalongen (195 stolar) och tre loger.
Det går att öppna upp så att A och B salen blir en stor sal (100-200 pers).

.


Stiftelsen Näsåkers Bio Organisationsnummer: 888800-3335 Lärkvägen 2 A, 881 70 Näsåker

info@markusgarden.se  Telefon: 070-318 15 66