Lokalen

Lokalen består av följande rum med rekommenderat antal personer angivet inom parentes:
A salen (30-100 pers), B salen (0-30 pers), Serveringen, Köket, Biografsalongen (192 stolar) och tre loger.
Det går att öppna upp så att A och B salen blir en stor sal (100-200 pers).


Boka genom att hämta hem en avtalsmall för bokning här för företag eller förening/privat. Kryssa för de rum du vill hyra, räkna ut summan, fyll i och skriv ut i två exemplar, skriv under och lägg i Markusgårdens brevlåda! Du ser i kalendern om det är ledigt och du måste även skicka ett sms om bokningen så att vi kan fylla i kalendern. Bokningen är fullständig när du fått ett bekräftande sms och ett underskrivet avtal tillbaks.
Eller så mailar du till oss på info@markusgarden.se eller ring 0622-101 13, 070-318 15 66 eller skicka ett sms.
Priserna står i avtalsmallarna och här kan du också se vår prislista.

 


Stiftelsen Näsåkers Bio Organisationsnummer: 888800-3335 Lärkvägen 2 A, 880 30 Näsåker

info@markusgarden.se 070-318 15 66 eller 0622-101 13