Bokat!

View Calendar
17-01-31 12:00 - 16:00

Lantmäteriet, Härnösand. A-salen, föredrag 15-20 personer - projektor.   AVTAL EJ FIXAT

Möblera "klassrum" i A-salen, "fyrkant går också bra". Bord till Monica, åhörarna vända mot henne.

Monica Rundström ska hålla i föredraget, tel. 0611-55 83 04

Maria Östman (admin), mail maria.ostman@lm.se