Styrelsen

Stiftelsen Näsåkers Bios styrelse består av politiskt tillsatta ledamöter och är denna mandatperiod följande personer.

Ordinarie ledamöter                                  Ersättare

Karin Jansson Vikström                                  Niklas Blomqvist
ordförande

Ulf Breitholtz                                                     Sonia Nilsson
Vice ordförande

Hans Tenglund                                                 Roger Strandberg
Verkställande funktionär

Peder Ragnarsson                                            Mats Eriksson

Jenny Schwieler Staaf                                     Margareta Tejle


Stiftelsen Näsåkers Bio Organisationsnummer: 888800-3335 Lärkvägen 2 A, 881 70 Näsåker

info@markusgarden.se  Telefon: 070-318 15 66